Alternativní festival FeelTrees.

Festival, který se vrací k původnímu významu toho slova. Písně zněly jen když někdo do rukou hudební nástroj vzal a denní náplní bylo učení se nových dovedností na workshopech. Akce vymykající se měřítkům. ॐ

  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon